Martyna Buliżańska

WIERSZE:

(wiersze z tomu „wizyjna” wydanego nakładem Biura Literackiego w 2017 roku)

ziemia — ziemia

make america shoegaze again

john maus’ wordplay

(wiersze z tomu „moja jest ta ziemia” wydanego nakładem Biura Literackiego w 2013 roku)

bydgoskie; mówi burżuazja

der jäger

Reklamy